Recycling

In Beringe verwerken we met onze puinbreker aangevoerd puin van zowel de eigen werkzaamheden als ook van collega grondverzetbedrijven en wegenbouwers. Het puin wordt gebroken tot verschillende gangbare formaten zodat het weer ingezet kan worden als bouwstof voor de wegenbouw, voor onder inritten en gebouwen als fundering.